Aktuelle tema

Lederrollen

Re-set

Gjenopprette status ved tabbe

Livskrigen

En enkel strategi for livsmestring

Grensesnitt

Hva det er som bestemmer verdiskapning mellom bestiller og leverandør

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur
« » side 1 / 3

Måling/evaluering

Målinger

Bruk av måling av nå-situasjon for å lykkes med forbedring

Status & bruk av fargekoding

Metode for enkel beskrivelse av kvalitet ved hjelp av farge-koding

Historien om tallene

Måling av kvalitet og bruk av tallskala 1 – 6

Samtaler/kommunikasjonsverktøy

Lytteteknikk

Noen metoder for effektiv lytting

Spørreteknikk

Hvordan spørre for å få bedre svar

Lytte & spørreteknikk

Hvordan øke utbyttet av samtalen

Coaching

Spesielt om coaching i rollen som leder
« » side 1 / 3

Visjon & verdier

Fariseer-modellen

Hvordan forsikre oss om at valgene vi gjør peker mot visjonen

Den smale sti

Hvordan bruke verdiene for å nå visjonen

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

Totalmodell for ledelse

Hva handler ledelse om

Endring & utvikling

Kontinuerlig utvikling

Hvordan bli litt bedre dag for dag

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Hva skal vi endre?

Være bevisst hva vi vil forbedre og samtidig ta liten risiko

Grunnleggende for kommunikasjon

Enkle regler for kommunikasjon

Noen enkle og viktige regler i kommunikasjon

Lytte & spørreteknikk

Hvordan øke utbyttet av samtalen

Eksternt og internt fokus

Hvordan få folk til å ta initiativ

De 3 P-er

Presis kommunikasjon med lav risiko
« » side 1 / 2

Effektivitet

Effektive team

Hva er viktig for å bygge velfungerende team

Effektive møter

Maksimere utbytte av møter med minimal bruk av tid

Effektiv bruk av egen tid

Endringsstrategier for å jobbe mindre og samtidig lykkes bedre

Ledelse og effekt

Hvordan påvirkes resultatet av arena og mental tilstedeværelse

Strategi - Mål & plan

Følge opp strategi

Metode for å følge opp og etterleve strategi

Lage strategi

Metode for å lage strategi

Målmatrise

Skjematisk oppsett av sammenheng mellom mål og plan

Følge opp driftsplan

Viktige prinsipper for å få til etterlevelse av plan
« » side 1 / 2

Praktisk kommunikasjon

Tilbakemeldinger

Dette er et generelt «tema-kurs» som forteller om hva som er felles for de fleste typer tilbakemeldinger. Dette kan hjelpe oss å forstå hvordan vi selv og andre reagerer på ulike typer tilbakemeldinger, gitt på forskjellige arenaer, slik at vi lykkes med å tilpasse budskap til person og situasjon.

Spørreteknikk

Hvordan spørre for å få bedre svar

De 3 P-er

Presis kommunikasjon med lav risiko

Bekreftelse & konklusjon

Metode for å sikre felles forståelse for å kunne ta riktig beslutning
« » side 1 / 3

Cases

Cases

Eksempler på praktisk bruk av modeller og verktøy
Skroll til toppen