Aktuelle tema

Lederrollen

Ledelse og effekt

Hvordan påvirkes resultatet av arena og mental tilstedeværelse

Motivasjon og disiplin

Slik skaper du bærekraftig motivasjon

Totalmodell for ledelse

Hva handler ledelse om

Administrasjon vs ledelse

Driver du med ledelse eller kun administrasjon
« » side 1 / 2

Måling/evaluering

Målinger

Bruk av måling av nå-situasjon for å lykkes med forbedring

Evaluering

«Gi tilbakemelding som er nyttig og presis»

Status & bruk av fargekoding

Metode for enkel beskrivelse av kvalitet ved hjelp av farge-koding

Historien om tallene

Måling av kvalitet og bruk av tallskala 1 – 6

Samtaler/kommunikasjonsverktøy

Re-set

Gjenopprette status ved tabbe

Lytte & spørreteknikk

Hvordan øke utbyttet av samtalen

Coaching

Spesielt om coaching i rollen som leder

Bekreftelse & konklusjon

Metode for å sikre felles forståelse for å kunne ta riktig beslutning
« » side 1 / 4

Visjon & verdier

Fariseer-modellen

Hvordan forsikre oss om at valgene vi gjør peker mot visjonen

Den smale sti

Hvordan bruke verdiene for å nå visjonen

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

De 3 P-er

Presis kommunikasjon med lav risiko
« » side 1 / 2

Endring & utvikling

Kontinuerlig utvikling

Hvordan bli litt bedre dag for dag

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Hva skal vi endre?

Være bevisst hva vi vil forbedre og samtidig ta liten risiko

Effektiv bruk av egen tid

Endringsstrategier for å jobbe mindre og samtidig lykkes bedre
« » side 1 / 2

Grunnleggende for kommunikasjon

Enkle regler for kommunikasjon

Noen enkle og viktige regler i kommunikasjon

Lytteteknikk

Noen metoder for effektiv lytting

Spørreteknikk

Hvordan spørre for å få bedre svar

Lytte & spørreteknikk

Hvordan øke utbyttet av samtalen
« » side 1 / 2

Effektivitet

Effektive team

Hva er viktig for å bygge velfungerende team

Effektive møter

Maksimere utbytte av møter med minimal bruk av tid

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Effektiv bruk av egen tid

Endringsstrategier for å jobbe mindre og samtidig lykkes bedre
« » side 1 / 2

Strategi - Mål & plan

Følge opp strategi

Metode for å følge opp og etterleve strategi

Lage strategi

Metode for å lage strategi

Målmatrise

Skjematisk oppsett av sammenheng mellom mål og plan

Følge opp driftsplan

Viktige prinsipper for å få til etterlevelse av plan
« » side 1 / 2

Praktisk kommunikasjon

Re-set

Gjenopprette status ved tabbe

Coaching

Spesielt om coaching i rollen som leder

Bekreftelse & konklusjon

Metode for å sikre felles forståelse for å kunne ta riktig beslutning

Identifikasjon i samtale

Noen enkle prinsipp for å få fram og ta hånd om ny informasjon i samtale
« » side 1 / 3

Etterlevelse

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Den smale sti

Hvordan bruke verdiene for å nå visjonen

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

Bekreftelse & konklusjon

Metode for å sikre felles forståelse for å kunne ta riktig beslutning
« » side 1 / 2

Cases

Cases

Eksempler på praktisk bruk av modeller og verktøy

Fjernledelse under en pandemi

Viktigheten av å være tett på ved fjernledelse | case