Oversikt over alle kurs

1 : 1 arena

Ulike typer samtaler på 1:1 arenaen

1 : 1 evaluering og veiledning

Bruk av evaluering som basis for presis veiledning

Å lykkes som leder

Hva betyr det å lykkes som leder

Administrasjon vs ledelse

Driver du med ledelse eller kun administrasjon

Anerkjennelse

Skape økt motivasjon med riktig anerkjennelse

Bekreftelse & konklusjon

Metode for å sikre felles forståelse for å kunne ta riktig beslutning

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Cases

Eksempler på praktisk bruk av modeller og verktøy

Coaching

Spesielt om coaching i rollen som leder

De 3 P-er

Presis kommunikasjon med lav risiko

Den gode samtalen om vanskelige forhold

Med medarbeider som leverer litt under forventing | case

Den smale sti

Hvordan bruke verdiene for å nå visjonen

Effektiv bruk av egen tid

Endringsstrategier for å jobbe mindre og samtidig lykkes bedre

Effektive møter

Maksimere utbytte av møter med minimal bruk av tid

Effektive team

Hva er viktig for å bygge velfungerende team

Egen ambisjon som leder

Er det leder jeg bør være

Eksternt og internt fokus

Hvordan få folk til å ta initiativ

Enkle regler for kommunikasjon

Noen enkle og viktige regler i kommunikasjon

Evaluering

«Gi tilbakemelding som er nyttig og presis»

Fariseer-modellen

Hvordan forsikre oss om at valgene vi gjør peker mot visjonen

Fjernledelse under en pandemi

Viktigheten av å være tett på ved fjernledelse | case

Følge opp driftsplan

Viktige prinsipper for å få til etterlevelse av plan

Følge opp strategi

Metode for å følge opp og etterleve strategi

Grensesnitt

Hva det er som bestemmer verdiskapning mellom bestiller og leverandør

Historien om tallene

Måling av kvalitet og bruk av tallskala 1 – 6

Hva skal vi endre?

Være bevisst hva vi vil forbedre og samtidig ta liten risiko

Identifikasjon i samtale

Noen enkle prinsipp for å få fram og ta hånd om ny informasjon i samtale

Innledning samtale

Punktvis oppsett for innledning til en krevende samtale

Konfrontasjonsteknikk

Få slutt på uønsket atferd

Kontinuerlig utvikling

Hvordan bli litt bedre dag for dag

Lage driftsplan

Enkelt oppsett for en kortsiktig driftsplan

Lage strategi

Metode for å lage strategi

Ledelse og effekt

Hvordan påvirkes resultatet av arena og mental tilstedeværelse

Livskrigen

En enkel strategi for livsmestring

Lytte & spørreteknikk

Hvordan øke utbyttet av samtalen

Lytteteknikk

Noen metoder for effektiv lytting

Målinger

Bruk av måling av nå-situasjon for å lykkes med forbedring

Målmatrise

Skjematisk oppsett av sammenheng mellom mål og plan

Medietrening

Hvor forberedt er du når media ringer?

Motivasjon og disiplin

Slik skaper du bærekraftig motivasjon

Organisering og tjenestevei

Unngå misforståelser og konflikter ved å forstå hvordan organisasjoner er bygget

Presentasjonsteknikk

Skape oppmerksomhet og få andre til å lytte til budskapet ditt

Prinsipper for veiledning

Beskriver de viktigste aktivitetene i veiledningsarbeidet

Re-set

Gjenopprette status ved tabbe

Spørreteknikk

Hvordan spørre for å få bedre svar

Status & bruk av fargekoding

Metode for enkel beskrivelse av kvalitet ved hjelp av farge-koding

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

Totalmodell for ledelse

Hva handler ledelse om

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Veiledning ved instruksjon

Bruk av instruksjon for å øke ferdighet og etterlevelse