Cases

Cases

Eksempler på praktisk bruk av modeller og verktøy

Fjernledelse under en pandemi

En modell som tar utgangspunkt i hva som kan skje når det inntreffer vesentlige endringer i driftsforutsetningene. Hva skal lederen legge vekt på når medarbeiderne rent fysisk ikke er i samme rom ? Hvordan skal leder lykkes med å være «tett på» når den fysiske avstanden varer over tid ? Og ikke minst; hvorfor er …

Fjernledelse under en pandemi Les mer »