Kvalitet & måling

Målinger

Det er fornuftig og effektivt å ha pålitelig informasjon på de områder der vi søker utvikling og forbedring. Informasjonen skal vise hva som går bra og hva som kanskje ikke går like bra. Akkurat som vi er avhengige av å ha et system for regnskap når det gjelder økonomiske forhold, så trenger vi en måte …

Målinger Les mer »

Status & bruk av fargekoding

Vi bruker fargekoder når vi skal følge opp planer og når vi skal følge opp mål. Betydningen av fargene rød-gul-grønn er i utgangspunktet kjent for alle og gjør det enkelt å kommunisere presist hva som er status. Her lærer du å bruke en litt utvidet fargeskala litt mer raffinert

Historien om tallene

I vurderinger og målinger brukes ofte tall-skala for å illustrere kvalitet. Da er det viktig at den som vurderer og det eller den som blir vurdert har sammenfallende forståelse av hva tallene i skalaen betyr. Intervallet i skalaen er fra «1» til «6» og betydningen av tallene er som fra skolen

Skroll til toppen