Praktisk kommunikasjon

Re-set

Gjenopprette status ved tabbe

Coaching

Ledelse handler først og fremst om på best mulig måte å utnytte alle bedriften sine ressurser for å nå mål. Å være tett på og sikre at alle yter høy kvalitet over tid og arbeider med de riktige oppgavene er kritisk viktig i ledelse Å se til at «maskineriet» fungerer og regler og rutiner følges …

Coaching Les mer »

Bekreftelse & konklusjon

Her lærer du å sikre deg at du virkelig forstår hva saken dreier seg om før du trekker konklusjonen din. I bekreftelsen tøyer og strekker vi og utfordrer antakelsen om at vi forstår hverandre godt nok til at det finnes trygg grunn for å gå videre. Når vi siden skal handle med grunnlag i konklusjonen, …

Bekreftelse & konklusjon Les mer »

Identifikasjon i samtale

Her kan du lære hvordan du i samtaler kan lykkes bedre med å få tak i ny informasjon; viktige opplysninger som enten ikke er kjent eller som heller ikke er bevisste hos noen av partene. Det er bra om du allerede har vært gjennom lytte – og spørreteknikker før du tar fatt i dette temaet

Innledning samtale

Å innlede til noe betyr oftest at vi bereder grunnen for det som skal komme, det er en slags tidlig fødselshjelp for et budskap. Vi liker at innledning ikke bare er en start, men at vi tar den med videre som en disposisjon å vende tilbake til i gjennomføringen. Her kan du lære om hovedpunktene …

Innledning samtale Les mer »

Presentasjonsteknikk

Å lykkes med en presentasjon betyr at du klarer å skape så mye oppmerksomhet at de som lytter får lyst til å høre mer på deg og ditt budskap I videoen får du hjelp til å bli tydelig på hvordan du skal formidle budskapet slik at det blir forstått og opplevd som interessant

Bestilling

En leveranse blir sjelden bedre enn kvaliteten på bestillingen. Det er enkelt å skylde på den som leverer når du ikke er fornøyd med det du mottar, men det blir for enkelt og fører ikke noe sted hen. Her er oppskriften på hvordan du oftere kan lykkes med å få det slik du ønsker og …

Bestilling Les mer »

Konfrontasjonsteknikk

Noen ganger er det slik at folk sier eller gjør ting som er direkte uønsket. Da er det ofte slik at du rett og slett vil at dette skal opphøre; det skal ikke gjenta seg Mange er usikre på hvordan de skal få vedkommende til å endre sin egen atferd i så absolutt forstand og …

Konfrontasjonsteknikk Les mer »

Anerkjennelse

Det er en vanlig oppfatning at det stort sett er en glede å gi anerkjennelse. Utfordringen er å gi anerkjennelse på en måte slik at anerkjennelsen gir en positiv opplevelse for den andre parten og slik sett øker motivasjonen. Her er «kokeboken» for å få det til