Tilbakemeldinger

1 : 1 evaluering og veiledning

Et verktøy for å utvikle medarbeiderne og som legger mest vekt på evaluering som grunnlag for god veiledning. Viser hvordan du går fram fra det å bestemme et tema til å bestemme hva som går bra og hva som går mindre bra med akkurat dette. Tema kan være arbeidsoppgaver, situasjoner, personlige egenskaper eller viktige andre …

1 : 1 evaluering og veiledning Les mer »

Konfrontasjonsteknikk

Noen ganger er det slik at folk sier eller gjør ting som er direkte uønsket. Da er det ofte slik at du rett og slett vil at dette skal opphøre; det skal ikke gjenta seg Mange er usikre på hvordan de skal få vedkommende til å endre sin egen atferd i så absolutt forstand og …

Konfrontasjonsteknikk Les mer »

Anerkjennelse

Det er en vanlig oppfatning at det stort sett er en glede å gi anerkjennelse. Utfordringen er å gi anerkjennelse på en måte slik at anerkjennelsen gir en positiv opplevelse for den andre parten og slik sett øker motivasjonen. Her er «kokeboken» for å få det til

Veiledning ved instruksjon

Veiledning skjer gjerne som refleksjon eller som instruksjon. Det er ulike krav til ulike former for veiledning, men hensikten er lik; å sette noen i stand til å mestre bedre. Instruksjon er kanskje en mer «direkte» måte og veilede på opp mot en synliggjort beste praksis

Prinsipper for veiledning

Samtidig som refleksjon og instruksjon er ulike måter å veilede på, så er det noen felles forutsetninger som bør være på plass ved all form for veiledning. Disse forutsetningene er kanskje viktigere enn om veiledningen er refleksiv eller instruktiv. Her finner du hvilke prinsipper som bør ligge i bunn for all veiledning

Evaluering

Det er naturlig å se evaluering som en del av arbeidet med kontinuerlig forbedring. God evaluering bygger på genuin interesse og forståelse for det eller den som skal evalueres. For å lykkes med veiledning må det ligge en presis evaluering til grunn. Evaluering skjer alltid i forhold til noe; en tydelig referanse