Samtaler & kommunikasjonsverktøy

Lytteteknikk

Vi skiller mellom aktiv og passiv lytting. Og det er flere måter å opptre aktivt på. Virkelig «å høre etter» krever mye av oppmerksomheten vår, og her får du oppskriften på effektiv lytting og større utbytte av å høre andre snakke

Spørreteknikk

Det er mange måter å stille spørsmål på, og det er enda flere måter å si ting på som har samme virkning som et spørsmål. Det er ved å spørre at du har mulighet til å få tak i den informasjon som akkurat du trenger for å forstå og komme videre. Gode spørsmål fører ofte …

Spørreteknikk Les mer »

Lytte & spørreteknikk

De fleste har et nokså ubevisst forhold til det å lytte eller å spørre. Vi lytter eller spør; og ferdig med det. Her finner du beskrivelse av mange og enkle teknikker for å øke ditt eget utbytte av nærmest all personlig kommunikasjon

Coaching

Ledelse handler først og fremst om på best mulig måte å utnytte alle bedriften sine ressurser for å nå mål. Å være tett på og sikre at alle yter høy kvalitet over tid og arbeider med de riktige oppgavene er kritisk viktig i ledelse Å se til at «maskineriet» fungerer og regler og rutiner følges …

Coaching Les mer »

Bekreftelse & konklusjon

Her lærer du å sikre deg at du virkelig forstår hva saken dreier seg om før du trekker konklusjonen din. I bekreftelsen tøyer og strekker vi og utfordrer antakelsen om at vi forstår hverandre godt nok til at det finnes trygg grunn for å gå videre. Når vi siden skal handle med grunnlag i konklusjonen, …

Bekreftelse & konklusjon Les mer »

Identifikasjon i samtale

Her kan du lære hvordan du i samtaler kan lykkes bedre med å få tak i ny informasjon; viktige opplysninger som enten ikke er kjent eller som heller ikke er bevisste hos noen av partene. Det er bra om du allerede har vært gjennom lytte – og spørreteknikker før du tar fatt i dette temaet

Innledning samtale

Å innlede til noe betyr oftest at vi bereder grunnen for det som skal komme, det er en slags tidlig fødselshjelp for et budskap. Vi liker at innledning ikke bare er en start, men at vi tar den med videre som en disposisjon å vende tilbake til i gjennomføringen. Her kan du lære om hovedpunktene …

Innledning samtale Les mer »

1 : 1 evaluering og veiledning

Et verktøy for å utvikle medarbeiderne og som legger mest vekt på evaluering som grunnlag for god veiledning. Viser hvordan du går fram fra det å bestemme et tema til å bestemme hva som går bra og hva som går mindre bra med akkurat dette. Tema kan være arbeidsoppgaver, situasjoner, personlige egenskaper eller viktige andre …

1 : 1 evaluering og veiledning Les mer »

Presentasjonsteknikk

Å lykkes med en presentasjon betyr at du klarer å skape så mye oppmerksomhet at de som lytter får lyst til å høre mer på deg og ditt budskap I videoen får du hjelp til å bli tydelig på hvordan du skal formidle budskapet slik at det blir forstått og opplevd som interessant

Skroll til toppen