Personer som tar mye plass

Effektive team

I de fleste bedrifter skapes resultatene av flere mennesker sammen i team. Individuell kompetanse og evne til å arbeide sammen er avgjørende. Det er lett å forstå at om du vil krysse Nordsjøen i robåt på vinterstid, så har du ikke råd til at 1 av 4 roere ikke er så god til å ro. […]

Effektive team Read More »

Lytteteknikk

Vi skiller mellom aktiv og passiv lytting. Og det er flere måter å opptre aktivt på. Virkelig «å høre etter» krever mye av oppmerksomheten vår, og her får du oppskriften på effektiv lytting og større utbytte av å høre andre snakke

Lytteteknikk Read More »

Grensesnitt

Grense-snitt betyr egentlig «ansikt – til ansikt», og vi bruker det til å synliggjøre hva som ligger i møtet mellom ulike parter. Et eksempel på grensesnitt kan være «leder/medarbeider». Ett annet kan være «leverandør/kunde». Hva som foregår eller bør foregå i grensesnittet er som oftest bestemt i form av en kontrakt, en avtale eller en

Grensesnitt Read More »

Skroll til toppen