Tett oppfølging av medarbeider

Målmatrise

Et skjematisk oppsett som setter mål & plan inn den riktige sammenheng og gjør det enkelt å følge opp, korrigere og rapportere. Like egnet for å lage som til å følge opp mål & plan. Selve ryggraden i alle virksomheter og på alle nivå fra selskap til individ

Spørreteknikk

Det er mange måter å stille spørsmål på, og det er enda flere måter å si ting på som har samme virkning som et spørsmål. Det er ved å spørre at du har mulighet til å få tak i den informasjon som akkurat du trenger for å forstå og komme videre. Gode spørsmål fører ofte …

Spørreteknikk Les mer »

1 : 1 evaluering og veiledning

Et verktøy for å utvikle medarbeiderne og som legger mest vekt på evaluering som grunnlag for god veiledning. Viser hvordan du går fram fra det å bestemme et tema til å bestemme hva som går bra og hva som går mindre bra med akkurat dette. Tema kan være arbeidsoppgaver, situasjoner, personlige egenskaper eller viktige andre …

1 : 1 evaluering og veiledning Les mer »

Prinsipper for veiledning

Samtidig som refleksjon og instruksjon er ulike måter å veilede på, så er det noen felles forutsetninger som bør være på plass ved all form for veiledning. Disse forutsetningene er kanskje viktigere enn om veiledningen er refleksiv eller instruktiv. Her finner du hvilke prinsipper som bør ligge i bunn for all veiledning

Skroll til toppen