1 : 1 arena

Nåværende status
Ikke påmeldt
Price
Stengt
Get Started
Denne kurs er for tiden stengt

En samling praktiske tips og råd om hvordan du skal lykkes på 1:1 arenaen. Mange ledere synes å tro at de når lengst og er mest effektive når de henvender seg til flere samtidig. Det er ofte ikke slik rett og slett fordi leder sjelden tar seg tid til å sjekke hva som er oppfattet. Å beherske 1:1 arenaen og vite hvilke samtaleverktøy som er mest anvendelig til hvilke situasjon er en viktig ferdighet for å lykkes som leder

Skroll til toppen