Egen ambisjon som leder

Nåværende status
Ikke påmeldt
Price
Stengt
Get Started
Denne kurs er for tiden stengt

Som leder skal du gå foran og gjøre så godt du kan og være et eksempel og rollemodell som andre trygt kan følge etter. Samtidig må vi alle være oss selv. Å være seg bevisst hvorfor du har valgt å være leder og hva du gjerne vil oppnå i rollen er avgjørende for veien du går

Skroll til toppen