Evaluering

Nåværende status
Ikke påmeldt
Price
Stengt
Get Started
Denne kurs er for tiden stengt

Det er naturlig å se evaluering som en del av arbeidet med kontinuerlig forbedring. God evaluering bygger på genuin interesse og forståelse for det eller den som skal evalueres. For å lykkes med veiledning må det ligge en presis evaluering til grunn. Evaluering skjer alltid i forhold til noe; en tydelig referanse

Skroll til toppen