Fariseer-modellen

Nåværende status
Ikke påmeldt
Price
Stengt
Get Started
Denne kurs er for tiden stengt

Verdiene er ment å skulle være praktiske verktøy når vi blir utfordret og må gjøre valg. Det finnes knapt noen fasit på hva en bestemt verdi generelt betyr. For at verdier skal ha praktisk nytte må de tolkes inn i den sammenhengen de opptrer. Hva som er en «riktig» tolking bestemmes av om denne tolkingen tjener visjonen eller ikke

Skroll til toppen