Fjernledelse under en pandemi

Nåværende status
Ikke påmeldt
Price
Stengt
Get Started
Denne kurs er for tiden stengt

En modell som tar utgangspunkt i hva som kan skje når det inntreffer vesentlige endringer i driftsforutsetningene. Hva skal lederen legge vekt på når medarbeiderne rent fysisk ikke er i samme rom ? Hvordan skal leder lykkes med å være «tett på» når den fysiske avstanden varer over tid ? Og ikke minst; hvorfor er det å være «tett på» enda viktigere under disse forholdene?