Motivasjon og disiplin

Nåværende status
Ikke påmeldt
Price
Stengt
Get Started
Denne kurs er for tiden stengt

Det er en vanlig oppfatning at det er lederen sin oppgave å motivere sine medarbeidere. For at vi skal kunne oppleve å være motiverte, så er vi avhengige av mestrings-opplevelse. En god leder skal legge forholdene til rette og følge opp medarbeiderne sine slik at de i større grad mestrer og lykkes; høy grad av mestring skaper motivasjon. For å få dette til må vi gjøre det vi har bestemt oss for å gjøre og gjøre det på den måten vi ønsker å opptre på; gjennomføre og etterleve. Det er hva vi kaller «disiplin». Modellen viser hvordan disiplin til slutt skaper økt motivasjon

Skroll til toppen