Transformasjon

Nåværende status
Ikke påmeldt
Price
Stengt
Get Started
Denne kurs er for tiden stengt

For å lykkes med utvikling må det skje en faktisk endring av atferd. For å komme bedriften sine ambisjoner i møte og nå bedriften sine mål, så må planer, prosedyrer og metoder etterleves ; det nytter lite å vite om, forstå eller være i stand til å utføre alene

Mye av forklaringen til at implementering tar lang tid og med varierende effekt er at det legges for lite vekt på ferdighets-trening og oppfølging av faktisk etterlevelse

Transformasjons-modellen viser sammenheng mellom de ulike nivå for implementering av «nytt» og hva du kan forvente av effekt på de ulike nivåene

Skroll til toppen