Våre kurs

Kurskatalog

De fleste kursene består av en tekst, en introvideo, en undervisningsvideo, en illustrasjon, en quiz og en test

Dersom du velger “situasjoner” eller “tema” vil du finne kurs som dreier seg rundt samme akse slik at du lettere kan velge relevante enkeltkurs. Du kan se på situasjoner og tema som kurspakker

Kursene er forholdsvis korte. De er som små blokker av kunnskap og erfaring som du bruker til å bygge kompetansen nødvendig for å nå dine mestringsmål

Aktuelle tema

Å jobbe med et tema over tid gir høy kompetanse på en sentral del av lederrollen

Utfordrende situasjoner

Et utvalg av utfordrende situasjoner man kan møte som leder

Alle kurs

Du kan finne samtlige kurs i katalogen i begge listene

Trykk på knapp for å velge tema eller situasjon

Trykk på bryteren for å endre liste

Aktuelle tema
Utfordrende situasjoner
 • Alle kurs
 • Cases
 • Effektivitet
 • Endring & utvikling
 • Etterlevelse
 • Grunnleggende for kommunikasjon
 • Leder-rollen
 • Måling/evaluering
 • Praktisk kommunikasjon
 • Samtaler/kommunikasjons-verktøy
 • Strategi - Mål & plan
 • Visjon & verdier

Cases

Eksempler på praktisk bruk av modeller og verktøy

Les mer »

Re-set

Gjenopprette status ved tabbe

Les mer »

Enkle regler for kommunikasjon

Noen enkle og viktige regler i kommunikasjon

Les mer »

Følge opp strategi

Å ha laget strategier, men unnlate å følge dem opp, gir liten eller ingen effekt. …

Les mer »

Lage strategi

Gjennomgang av strategi-prosessen steg for steg i rekkefølge; «fremtiden», «ønsket fremtidig posisjon», «gjennomføring av analyser», …

Les mer »

Målmatrise

Et skjematisk oppsett som setter mål & plan inn den riktige sammenheng og gjør det …

Les mer »

Følge opp driftsplan

Instruktiv oppskrift for hvordan driftsplaner kan følges opp for å sikre etterlevelse av hver enkelt …

Les mer »

Lage driftsplan

Gode planer er kritisk viktig for gode resultat. Her er et enkelt og funksjonelt oppsett …

Les mer »

Effektive team

I de fleste bedrifter skapes resultatene av flere mennesker sammen i team. Individuell kompetanse og …

Les mer »

Effektive møter

Vi bruker svært mye tid til akkurat møter. Samtidig sier svært mange at utbyttet fra …

Les mer »

Lytteteknikk

Vi skiller mellom aktiv og passiv lytting. Og det er flere måter å opptre aktivt …

Les mer »

Spørreteknikk

Det er mange måter å stille spørsmål på, og det er enda flere måter å …

Les mer »

Lytte & spørreteknikk

De fleste har et nokså ubevisst forhold til det å lytte eller å spørre. Vi …

Les mer »

Eksternt og internt fokus

Å være eksternt fokusert betyr at vi leter og finner årsakene til et eller annet …

Les mer »

Livskrigen

I «livs-krigen« er det 3 fronter; «hjem», «fritid» og «jobb». I modellen er det spesielt …

Les mer »

Grensesnitt

Grense-snitt betyr egentlig «ansikt – til ansikt», og vi bruker det til å synliggjøre hva …

Les mer »

Kontinuerlig utvikling

Alt som skjer i en organisasjon kan deles i størrelsene drift, forvaltning og utvikling. For …

Les mer »

Transformasjon

For å lykkes med utvikling må det skje en faktisk endring av atferd. For å …

Les mer »

Hva skal vi endre?

Noe er enkelt og andre ting er vanskeligere å endre. At vi velger de riktige …

Les mer »

Effektiv bruk av egen tid

Mange sier «jeg har ikke tid». Det er feil, forstyrrende og det dekker til det …

Les mer »

Fariseer-modellen

Verdiene er ment å skulle være praktiske verktøy når vi blir utfordret og må gjøre …

Les mer »

Den smale sti

De fleste bedrifter har en visjon og noen verdier. Svært få bruker visjonen eller verdiene …

Les mer »

Suksessmodellen

De fleste har nok et ønske om å gjøre suksess på en eller annen måte, …

Les mer »

De 3 P-er

Dette er selve basis-modellen for hvordan å lykkes med god kommunikasjon. «Du blir ikke god …

Les mer »

Coaching

Ledelse handler først og fremst om på best mulig måte å utnytte alle bedriften sine …

Les mer »

Bekreftelse & konklusjon

Her lærer du å sikre deg at du virkelig forstår hva saken dreier seg om …

Les mer »

Identifikasjon i samtale

Her kan du lære hvordan du i samtaler kan lykkes bedre med å få tak …

Les mer »

Innledning samtale

Å innlede til noe betyr oftest at vi bereder grunnen for det som skal komme, …

Les mer »

Den gode samtalen om vanskelige forhold

Når noe er erkjent som «vanskelig», er det ekstra viktig at det vanskelige finner en …

Les mer »

1 : 1 evaluering og veiledning

Et verktøy for å utvikle medarbeiderne og som legger mest vekt på evaluering som grunnlag …

Les mer »

1 : 1 arena

En samling praktiske tips og råd om hvordan du skal lykkes på 1:1 arenaen. Mange …

Les mer »

Presentasjonsteknikk

Å lykkes med en presentasjon betyr at du klarer å skape så mye oppmerksomhet at …

Les mer »

Bestilling

En leveranse blir sjelden bedre enn kvaliteten på bestillingen. Det er enkelt å skylde på …

Les mer »

Konfrontasjonsteknikk

Noen ganger er det slik at folk sier eller gjør ting som er direkte uønsket. …

Les mer »

Anerkjennelse

Det er en vanlig oppfatning at det stort sett er en glede å gi anerkjennelse. …

Les mer »

Veiledning ved instruksjon

Veiledning skjer gjerne som refleksjon eller som instruksjon. Det er ulike krav til ulike former …

Les mer »

Prinsipper for veiledning

Samtidig som refleksjon og instruksjon er ulike måter å veilede på, så er det noen …

Les mer »

Målinger

Det er fornuftig og effektivt å ha pålitelig informasjon på de områder der vi søker …

Les mer »

Evaluering

Det er naturlig å se evaluering som en del av arbeidet med kontinuerlig forbedring. God …

Les mer »

Status & bruk av fargekoding

Vi bruker fargekoder når vi skal følge opp planer og når vi skal følge opp …

Les mer »

Historien om tallene

I vurderinger og målinger brukes ofte tall-skala for å illustrere kvalitet. Da er det viktig …

Les mer »

Ledelse og effekt

Her illustreres to søyler som kan hjelpe deg med å få bedre struktur på utøvelsen …

Les mer »

Motivasjon og disiplin

Det er en vanlig oppfatning at det er lederen sin oppgave å motivere sine medarbeidere. …

Les mer »

Totalmodell for ledelse

Enkel illustrasjon av hvordan visjon, verdier og viktige leder-oppgaver henger sammen i en helhet. I …

Les mer »

Administrasjon vs ledelse

Ledelse handler først og fremst om på best mulig måte å utnytte alle bedriften sine …

Les mer »

Fjernledelse under en pandemi

En modell som tar utgangspunkt i hva som kan skje når det inntreffer vesentlige endringer …

Les mer »

Organisering og tjenestevei

På hvilken måte og i hvilke kanaler viktig kommunikasjon skal gå er bestemt av hvordan …

Les mer »

Å lykkes som leder

Å være en vellykket leder over tid betyr at du må skape resultat i forhold …

Les mer »

Egen ambisjon som leder

Som leder skal du gå foran og gjøre så godt du kan og være et …

Les mer »