Våre kurs

Kurskatalog

De fleste kursene består av en tekst, en introvideo, en undervisningsvideo, en illustrasjon, en quiz og en test

Dersom du velger “situasjoner” eller “tema” vil du finne kurs som dreier seg rundt samme akse slik at du lettere kan velge relevante enkeltkurs. Du kan se på situasjoner og tema som kurspakker

Kursene er forholdsvis korte. De er som små blokker av kunnskap og erfaring som du bruker til å bygge kompetansen nødvendig for å nå dine mestringsmål

Aktuelle tema

Å jobbe med et tema over tid gir høy kompetanse på en sentral del av lederrollen

Utfordrende situasjoner

Et utvalg av utfordrende situasjoner man kan møte som leder

Alle kurs

Du kan finne samtlige kurs i katalogen i begge listene

Trykk på knapp for å velge tema eller situasjon

Trykk på bryteren for å endre liste