Kurslogg

En oversikt over aktive, fullførte og urørte kurs

Aktive kurs er kurs hvor du har gjort en handling i kurset – trykket på en video, et bilde, startet en oppgave …

Fullførte kurs er kurs hvor alle leksjoner og oppgaver er registrert som fullført

Urørte kurs er kurs hvor det ikke er registrert noen aktivitet

Aktive kurs

Fullførte kurs

Urørte kurs