Måling/evaluering

Video: Målinger

Det er fornuftig og effektivt å ha pålitelig informasjon på de områder der vi søker utvikling og forbedring. Informasjonen skal vise hva som går bra og hva som kanskje ikke går like bra. Akkurat som vi er avhengige av å ha et system for regnskap når det gjelder økonomiske forhold, så trenger vi en måte …

Video: Målinger Les mer »

Video: Evaluering

Det er naturlig å se evaluering som en del av arbeidet med kontinuerlig forbedring. God evaluering bygger på genuin interesse og forståelse for det eller den som skal evalueres. For å lykkes med veiledning må det ligge en presis evaluering til grunn. Evaluering skjer alltid i forhold til noe; en tydelig referanse

Video: Status & bruk av fargekoding

Vi bruker fargekoder når vi skal følge opp planer og når vi skal følge opp mål. Betydningen av fargene rød-gul-grønn er i utgangspunktet kjent for alle og gjør det enkelt å kommunisere presist hva som er status. Her lærer du å bruke en litt utvidet fargeskala litt mer raffinert.

Video: Historien om tallene

I vurderinger og målinger brukes ofte tall-skala for å illustrere kvalitet. Da er det viktig at den som vurderer og det eller den som blir vurdert har sammenfallende forståelse av hva tallene i skalaen betyr. Intervallet i skalaen er fra «1» til «6» og betydningen av tallene er som fra skolen

Skroll til toppen