Strategi: Mål & plan

Video: Status & bruk av fargekoding

Vi bruker fargekoder når vi skal følge opp planer og når vi skal følge opp mål. Betydningen av fargene rød-gul-grønn er i utgangspunktet kjent for alle og gjør det enkelt å kommunisere presist hva som er status. Her lærer du å bruke en litt utvidet fargeskala litt mer raffinert.

Video: Historien om tallene

I vurderinger og målinger brukes ofte tall-skala for å illustrere kvalitet. Da er det viktig at den som vurderer og det eller den som blir vurdert har sammenfallende forståelse av hva tallene i skalaen betyr. Intervallet i skalaen er fra «1» til «6» og betydningen av tallene er som fra skolen

Skroll til toppen