Læringsportal

Min side

Velkommen

På denne siden finner du verktøyene som hjelper deg på reisen mot økt lederkompetanse

Om dette er ditt første besøk anbefaler vi at du begynner med å trykke på knappen bli kjent

Du finner forklaring til funksjonene på din Arbeidsbenk under Instruksjoner

Et godt sted å begynne er å velge ut en situasjon eller et tema relevant for deg, for så å legge disse kursene til bokmerkelisten ved å trykke på bokmerkeikonetkurskoret

Menylinjen

01

Introduksjon

Denne siden gir en innføring i hva Cogno er og hvordan det kan brukes. Sentrale begreper forklares og vår tilnærming til læring presenteres

02

Kurskatalog

En oversikt over kursene i vår katalog. Du kan fint bruke denne listen om du ønsker. Merk: denne listen har ikke bokmerkefunksjon. Da må du bruke listene du finner under Arbeidsbenk

03

Om oss

I retorikken snakker man om ethos: troverdigheten til avsender. Derfor har vi en egen side hvor vår bakgrunn presenteres

04

Metode

Det ligger en konkret metode bak Cogno sin tilnærming til utvikling av ledere. Metoden baserer seg på hvilke nivåer man kan nå som leder, og hvilke metoder man bør benytte for å nå målene

Gruppeleder

09

Gruppe-administrasjon

Gruppeledere har tilgang på en egen side hvor de kan administrere sine grupper. Her kan du legge til brukere, se resultater på kurs, progresjonen til medlemmene, resette passord, sende mail m.m.

Instruksjoner

Hvordan bruke Cogno?

Opplæringen i hvordan læringsportalen kan brukes er tenkt litt som en trakt: vi begynner med det generelle før kompleksitet økes. Under finner du en enkel oversikt over funksjonene i portalen

Trykk på knappen for å starte

Status

Oversikt over progresjon på de ulike kursene og resultat på quiz og test. Du kan også søke etter kurs

Oversikt over progresjon og resultat

Status

Status er hvor du holder oversikt over egen fremgang og utvikling

Her finner du en liste over alle kursene du er påmeldt, med muligheten til å grave litt dypere i reisen du er på. “Hvordan gikk det egentlig på denne Testen?” “Fikk jeg alt rett på Quiz?” Denne siden gir deg svarene.

Instruksjoner

Trykk på sparren (vinkelen) for å utvide det aktuelle kurset. Du kan også utvide alle kursene på en gang.

Søkefunksjonen søker i kursbeskrivelsen så vel som i tittelen på kurset. Dette gjør det mulig å søke på nøkkelord. Prøv, for eksempel, et søk på ordet “lytte”

Bokmerker

En liste over kurs valgt ut med bokmerkefunksjonen

BYGG KOMPETANSE ETTER BEHOV​

Bokmerker

Å jobbe med samme tema, eller situasjon, over tid har vist seg å gi gode resultater. Bokmerkefunksjonen hjelper deg med dette

På din arbeidsbenk finner du kurslister sortert etter tema og situasjon. Trykk på bokmerke-ikonet på kurskortet til kursene som ligger i aktuell liste for å legge dem til din bokmerkeliste

Du kan også sette sammen din egen pakke ved å velge fritt fra Alle kurs

Instruksjoner

Velg kurs du ønsker å lagre

Dette gjøres ved å trykke på bokmerke-ikonet på kurskortet. 

Kursene du velger vises under bokmerker

Om du ønsker å fjerne kurs du har valgt kan du trykke på søppelkasse-ikonet. Dette kan gjøres fra fanen for bokmerker og fra kurslistene

Det kan være nødvendig å oppdatere siden for å se utførte endringer

Om din gruppeleder ønsker at hele gruppen skal jobbe med de samme kursene kan din gruppeleder legge den til i gruppens bokmerker

Kurs din gruppeleder har valgt vises med et informasjons-ikon. Disse kursene kan kun fjernes av gruppeleder

  • Funksjonen gjør det lettere å sortere:
    Det er mange kurs i katalogen. Noen av dem vil være mer aktuelle for situasjonen du står i enn andre. Du kan enkelt samle kursene du er nysgjerrig på direkte fra Kurslisten, fremfor å gå frem og tilbake mellom kurs og kursliste
  • Du kan lage din egen arbeidsbenk:
    “De neste ukene ønsker jeg å fokusere på …” Dette er anbefalt metode for læring – velg ut et par kurs og reflekter over hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Først se, så gjøre, så se igjen. Teori må omsettes til adferd om resultater ønskes
  • Utvikling av hele teamet:
    Din gruppeleder ønsker at hele gruppen skal forbedre prestasjon innen utvalgte emner. Gruppeleder kan da sende kursene hit slik at alle prioriterer de samme emnene

Aktuelle tema

Kurs sortert etter tema sentrale for lederrollen. Å jobbe med et tema over tid gir høy kompetanse

Velg kurs etter behov

Kursliste

Man lærer best når man er motivert for å lære. Man blir motivert for å lære når man ser behovet for å lære

Derfor anbefaler vi at man tar seg tid til å bli kjent med kurslistene

Det kan ofte være hensiktsmessig å velge ut flere kurs fra samme tema eller situasjon for å øke kompetanse innen ett område

Den enkleste måten å velge kurs på er gjennom bokmerkefunksjonen. Da vil kursene bli send til din bokmerkeliste

Samme kurset kan stå i flere lister. Fullfører du et kurs i én liste vil det stå som fullført i de øvrige. Det betyr ikke at du ikke godt kan ta kurset en gang til

Repetitio est mater studiorum: “Gjentagelse er all lærings mor”

Det er 3 kurslister

Tema

Kursene inndelt i kategorier sentrale for lederrollen

Situasjoner

Kursene samlet etter ulike utfordrende situasjoner man kan møte som leder

Alle kurs

Alle kurs gir en oversikt over samtlige kurs sortert alfabetisk

Utfordrende situasjoner

Et utvalg av utfordrende situasjoner man kan møte som leder

Velg kurs etter behov

Kursliste

Man lærer best når man er motivert for å lære. Man blir motivert for å lære når man ser behovet for å lære

Derfor anbefaler vi at man tar seg tid til å bli kjent med kurslistene

Det kan ofte være hensiktsmessig å velge ut flere kurs fra samme tema eller situasjon for å øke kompetanse innen ett område

Den enkleste måten å velge kurs på er gjennom bokmerkefunksjonen. Da vil kursene bli send til din bokmerkeliste

Samme kurset kan stå i flere lister. Fullfører du et kurs i én liste vil det stå som fullført i de øvrige. Det betyr ikke at du ikke godt kan ta kurset en gang til

Repetitio est mater studiorum: “Gjentagelse er all lærings mor”

Det er 3 kurslister

Tema

Kursene inndelt i kategorier sentrale for lederrollen

Situasjoner

Kursene samlet etter ulike utfordrende situasjoner man kan møte som leder

Alle kurs

Alle kurs gir en oversikt over samtlige kurs sortert alfabetisk

Alle kurs

Kurs sortert etter unike kategorier

Velg kurs etter behov

Kursliste

Man lærer best når man er motivert for å lære. Man blir motivert for å lære når man ser behovet for å lære

Derfor anbefaler vi at man tar seg tid til å bli kjent med kurslistene

Det kan ofte være hensiktsmessig å velge ut flere kurs fra samme tema eller situasjon for å øke kompetanse innen ett område

Den enkleste måten å velge kurs på er gjennom bokmerkefunksjonen. Da vil kursene bli send til din bokmerkeliste

Samme kurset kan stå i flere lister. Fullfører du et kurs i én liste vil det stå som fullført i de øvrige. Det betyr ikke at du ikke godt kan ta kurset en gang til

Repetitio est mater studiorum: “Gjentagelse er all lærings mor”

Det er 3 kurslister

Tema

Kursene inndelt i kategorier sentrale for lederrollen

Situasjoner

Kursene samlet etter ulike utfordrende situasjoner man kan møte som leder

Alle kurs

Alle kurs gir en oversikt over samtlige kurs sortert alfabetisk

Notater

Du kan ta notater underveis i kursene. Alle dine notater samles her

Aktiv læring øker utbytte

Notater

Du kan ta notater på kurssider, på leksjoner eller på oppgavesidene. Trykk på fanen helt til høyre på en av disse sidene, og et lite vindu blir tilgjengelig. Du kan endre dimensjoner eller flytte vinduet om ønskelig

Notatene kan skrives ut eller lagres som Word filer

Notatene er tilgjengelig fra kurssiden og fra min side

Favoritter

En liste over kurs, leksjoner, quizer eller tester du har merket som favoritter

Utgående funksjon

Favoritter

Blir antagelig fjernet fra ny versjon av min side.

Fordel (pro): Kan lagre kurs, leksjoner eller quiz/test i en egen liste, som skiller seg fra bokmerker. Hvor bokmerker er “hva jeg jobber med nå” er favoritter “hva jeg ønsker å komme tilbake til en gang i framtiden.
Gruppeledere har ikke mulighet til å bruke bokmerker for å lagre kurs for sin egen del. Alt deles med gruppen. Favoritter kan fungere som gruppelederes bokmerkefunksjon.

Taler mot (et contra): Overlapp med bokmerkefunksjonen, så kan virke litt unødvendig. Kan øke forvirring. Lite brukt i dag.

Summa: Om ikke gruppeledere bruker/ønsker funksjonen, kan den antageligvis fjernes for å unngå kompleksitet?

Bokmerker - gruppeleder

En liste over bokmerker lagt til gruppens arbeidsbenk

Bygg kompetanse etter behov

Bokmerker

Gruppeleder kan velge kurs som blir sendt til fanen Bokmerker på arbeidsbenken til gruppens medlemmer

Dette gjøres ved å trykke på bokmerke-ikonet i en av kurslistene på min arbeidsbenk

Funksjonen gjør det mulig for gruppen, eller teamet, å jobbe fokusert og koordinert med de emnene man vurderer som mest hensiktsmessige ut fra situasjonen i organisasjonen

*Det er mulig å få personlig oppfølging og veiledning i vurderingen av hvilke kurs som raskest vil øke resultatene. (Om ønskelig, ta kontakt eller les mer her)

Instruksjoner

Trykk på et bokmerkeikon og velg din gruppe. Lagres automatisk

For Gruppeleder virker funksjonen Bokmerker litt annerledes enn hos øvrige medlemmer av gruppen. Hos dem vises bokmerkene som en kursliste med kurskort. For gruppeleder blir kursene listet opp uten kurskortene.

Om du ønsker å fjerne kurs du har valgt kan du trykke på søppelkasse-ikonet i bokmerkelisten

Kurs valgt av gruppeleder er hos gruppemedlemmer markert med et informasjons-ikon på kurskortet. Disse kursene kan kun fjernes av gruppeleder som beskrevet over

Det kan være nødvendig å oppdatere siden for å se utførte endringer

Kurs under arbeid

Denne listen virker ikke som ønsket enda. Undersøker årsak.

Arbeidsbenk