Bedriftens referanser

Et tilbakevendende tema i dette kurset er viktigheten av bedriftens referanser.

Det er derfor en fordel om man har en elementær forståelse av hva dette innebærer.

Denne testen er ment til å skape gjenkjennelighet rundt ordene, og hva de innebærer. Gjerne også etablere en frase som man kan lett ta med seg – litt som enkelte en gang måtte gjøre for å lære tyske preposisjoner (an, auf, hinter, in …)

Rekkefølgen er ikke fult ut etablert i ledelseslitteraturen, så man kan se litt ulike varianter, men et prinsipp vil ofte gjøre seg gjeldende: man går gjerne fra det abstrakte til det konkrete, fra langt frem til nært.

Toppen av pyramiden er “10 års perspektiv”, bunnen er “denne uken”

Alt handler om retning.

Skroll til toppen

Nytt Design

6 leksjoner

Start arbeidet med temaet tilbakemeldinger med dette kurset.

Forstå formålet med tilbakemeldinger på arbeidsplassen, hva du bør unngå, og hva du kan oppnå med ditt team. Etter å ha fullført kurset, vil du ha en solid grunnlag for å jobbe med de andre kursene innenfor dette temaet.