Tema

Ulike situasjoner kommer og går og er aldri helt like, mens TEMA er tydeligere definert og enkelt kan gjenkjennes. Et eksempel kan være «lederrollen» der innhold og beskrivelser vil være kjente størrelser. Vi har samlet noen ofte etterspurte tema og lagt inn et lite utvalg enkle kurs som vi mener er relevante og som kan bidra til god forståelse. De ulike enkeltkursene er nødvendigvis ikke direkte beslektet med hverandre, men kan nettopp derfor belyse temaet på en god måte

Skroll til toppen