*Test - course list w/ filter - Shortcode

Cases

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Cases

Eksempler på praktisk bruk av modeller og verktøy

Price

Målmatrise

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Strategi, mål & plan

Skjematisk oppsett av sammenheng mellom mål og plan

Price

Spørreteknikk

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Samtaler & kommunikasjonsverktøy, Tilbakemeldinger

Hvordan spørre for å få bedre svar

Price

Grensesnitt

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Leder-rollen

Hva det er som bestemmer verdiskapning mellom bestiller og leverandør

Price

Transformasjon

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Endring & etterlevelse, Kontinuerlig forbedring

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Price

Hva skal vi endre?

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Endring & etterlevelse, Kontinuerlig forbedring

Være bevisst hva vi vil forbedre og samtidig ta liten risiko

Price

Suksessmodellen

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Kontinuerlig forbedring, Leder-rollen, Visjon & verdier

Bygge varig vinnerkultur

Price

De 3 P-er

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Grunnleggende kommunikasjon, Tilbakemeldinger

Presis kommunikasjon med lav risiko

Price

Coaching

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Samtaler & kommunikasjonsverktøy

Spesielt om coaching i rollen som leder

Price

Bekreftelse & konklusjon

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Samtaler & kommunikasjonsverktøy, Tilbakemeldinger

Metode for å sikre felles forståelse for å kunne ta riktig beslutning

Price

1 : 1 arena

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Grunnleggende kommunikasjon

Ulike typer samtaler på 1:1 arenaen

Price

Bestilling

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Samtaler & kommunikasjonsverktøy

Få andre til å levere hva du ønsker

Price

Målinger

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Kvalitet & måling

Bruk av måling av nå-situasjon for å lykkes med forbedring

Price

Evaluering

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Tilbakemeldinger

«Gi tilbakemelding som er nyttig og presis»

Price

Ledelse og effekt

Thomas (Change Works) By Thomas (Change Works)
Effektivitet, Leder-rollen

Hvordan påvirkes resultatet av arena og mental tilstedeværelse

Price
Skroll til toppen