Utfordrende situasjoner

Har ikke tid - stadig nye krav

Målmatrise

Skjematisk oppsett av sammenheng mellom mål og plan

Effektiv bruk av egen tid

Endringsstrategier for å jobbe mindre og samtidig lykkes bedre

Jeg gjør jo bare jobben min

Kontinuerlig utvikling

Hvordan bli litt bedre dag for dag

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

1 : 1 evaluering og veiledning

Bruk av evaluering som basis for presis veiledning

Alt for mange møter med lite utbytte

Effektive møter

Maksimere utbytte av møter med minimal bruk av tid

Bekreftelse & konklusjon

Metode for å sikre felles forståelse for å kunne ta riktig beslutning

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Dette har vi forsøkt tidligere

Eksternt og internt fokus

Hvordan få folk til å ta initiativ

Hva skal vi endre?

Være bevisst hva vi vil forbedre og samtidig ta liten risiko

Effektiv bruk av egen tid

Endringsstrategier for å jobbe mindre og samtidig lykkes bedre

Vanskelig familiesituasjon

Livskrigen

En enkel strategi for livsmestring

Den gode samtalen om vanskelige forhold

Med medarbeider som leverer litt under forventing | case

Motivasjon og disiplin

Slik skaper du bærekraftig motivasjon

Manglende engasjement

Kontinuerlig utvikling

Hvordan bli litt bedre dag for dag

Den gode samtalen om vanskelige forhold

Med medarbeider som leverer litt under forventing | case

Motivasjon og disiplin

Slik skaper du bærekraftig motivasjon

Personer som tar mye plass

Effektive team

Hva er viktig for å bygge velfungerende team

Lytteteknikk

Noen metoder for effektiv lytting

Grensesnitt

Hva det er som bestemmer verdiskapning mellom bestiller og leverandør

Kverulant

Enkle regler for kommunikasjon

Noen enkle og viktige regler i kommunikasjon

Eksternt og internt fokus

Hvordan få folk til å ta initiativ

De 3 P-er

Presis kommunikasjon med lav risiko

Det er ikke min skyld ...

Eksternt og internt fokus

Hvordan få folk til å ta initiativ

Midlertidig forbedring – så tilbakefall

1 : 1 evaluering og veiledning

Bruk av evaluering som basis for presis veiledning

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Konfrontasjonsteknikk

Få slutt på uønsket atferd

Tett oppfølging av medarbeider

Målmatrise

Skjematisk oppsett av sammenheng mellom mål og plan

Spørreteknikk

Hvordan spørre for å få bedre svar

1 : 1 evaluering og veiledning

Bruk av evaluering som basis for presis veiledning

Prinsipper for veiledning

Beskriver de viktigste aktivitetene i veiledningsarbeidet

Hvorfor må alt ta så forbasket lang tid ..

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Konfrontasjonsteknikk

Få slutt på uønsket atferd

Anerkjennelse

Skape økt motivasjon med riktig anerkjennelse

Jeg har gitt opp vedkommende – det blir aldri bedre

Eksternt og internt fokus

Hvordan få folk til å ta initiativ

Den gode samtalen om vanskelige forhold

Med medarbeider som leverer litt under forventing | case

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Når ikke fram til alle

Spørreteknikk

Hvordan spørre for å få bedre svar

Bekreftelse & konklusjon

Metode for å sikre felles forståelse for å kunne ta riktig beslutning

Identifikasjon i samtale

Noen enkle prinsipp for å få fram og ta hånd om ny informasjon i samtale

Problematisk oppførsel

Fariseer-modellen

Hvordan forsikre oss om at valgene vi gjør peker mot visjonen

Den gode samtalen om vanskelige forhold

Med medarbeider som leverer litt under forventing | case

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Konfrontasjonsteknikk

Få slutt på uønsket atferd

Ledelsen har bestemt og du skal gjennomføre upopulær aksjon med høy effekt

De 3 P-er

Presis kommunikasjon med lav risiko

Organisering og tjenestevei

Unngå misforståelser og konflikter ved å forstå hvordan organisasjoner er bygget

Å lykkes som leder

Hva betyr det å lykkes som leder

Egen ambisjon som leder

Er det leder jeg bør være

Du har gjort en alvorlig feil som flere kjenner til, men ingen har ennå sagt noe ...

Underperformance

Målmatrise

Skjematisk oppsett av sammenheng mellom mål og plan

Kontinuerlig utvikling

Hvordan bli litt bedre dag for dag

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Den gode samtalen om vanskelige forhold

Med medarbeider som leverer litt under forventing | case

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Jeg gjør alltid så godt som jeg kan

Målmatrise

Skjematisk oppsett av sammenheng mellom mål og plan

Eksternt og internt fokus

Hvordan få folk til å ta initiativ

1 : 1 evaluering og veiledning

Bruk av evaluering som basis for presis veiledning

Jeg er ikke motivert for dette

Kontinuerlig utvikling

Hvordan bli litt bedre dag for dag

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

Motivasjon og disiplin

Slik skaper du bærekraftig motivasjon

Infomøter

Effektive møter

Maksimere utbytte av møter med minimal bruk av tid

Presentasjonsteknikk

Skape oppmerksomhet og få andre til å lytte til budskapet ditt

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Konflikt

Eksternt og internt fokus

Hvordan få folk til å ta initiativ

Grensesnitt

Hva det er som bestemmer verdiskapning mellom bestiller og leverandør

Hva skal vi endre?

Være bevisst hva vi vil forbedre og samtidig ta liten risiko

Den gode samtalen om vanskelige forhold

Med medarbeider som leverer litt under forventing | case

Manglende tillit

Lytte & spørreteknikk

Hvordan øke utbyttet av samtalen

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

De 3 P-er

Presis kommunikasjon med lav risiko

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Anerkjennelse

Skape økt motivasjon med riktig anerkjennelse

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig utvikling

Hvordan bli litt bedre dag for dag

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Hva skal vi endre?

Være bevisst hva vi vil forbedre og samtidig ta liten risiko

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

Hvorfor må vi alltid være blant de beste

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

Anerkjennelse

Skape økt motivasjon med riktig anerkjennelse

Motivasjon og disiplin

Slik skaper du bærekraftig motivasjon

Leder & kompis

De 3 P-er

Presis kommunikasjon med lav risiko

Organisering og tjenestevei

Unngå misforståelser og konflikter ved å forstå hvordan organisasjoner er bygget

Å lykkes som leder

Hva betyr det å lykkes som leder

Egen ambisjon som leder

Er det leder jeg bør være

Stadige gjentakende avvik

Bekreftelse & konklusjon

Metode for å sikre felles forståelse for å kunne ta riktig beslutning

Den gode samtalen om vanskelige forhold

Med medarbeider som leverer litt under forventing | case

Bestilling

Få andre til å levere hva du ønsker

Konfrontasjonsteknikk

Få slutt på uønsket atferd

Etterleve verdiene våre

Transformasjon

Hvordan få til rask etterlevelse av nye tiltak

Fariseer-modellen

Hvordan forsikre oss om at valgene vi gjør peker mot visjonen

Den smale sti

Hvordan bruke verdiene for å nå visjonen

Suksessmodellen

Bygge varig vinnerkultur

De 3 P-er

Presis kommunikasjon med lav risiko