Strategi - Mål & plan

Følge opp strategi

Å ha laget strategier, men unnlate å følge dem opp, gir liten eller ingen effekt. Her bruker vi strukturen fra å «lage strategi» til å vise en metodikk for systematisk å sikre at virksomheten følger egne strategier i det daglige

Lage strategi

Gjennomgang av strategi-prosessen steg for steg i rekkefølge; «fremtiden», «ønsket fremtidig posisjon», «gjennomføring av analyser», «valg av strategier» og «lage mål & plan»

Målmatrise

Et skjematisk oppsett som setter mål & plan inn den riktige sammenheng og gjør det enkelt å følge opp, korrigere og rapportere. Like egnet for å lage som til å følge opp mål & plan. Selve ryggraden i alle virksomheter og på alle nivå fra selskap til individ

Følge opp driftsplan

Instruktiv oppskrift for hvordan driftsplaner kan følges opp for å sikre etterlevelse av hver enkelt aktivitet i planen og felles fokus på mål-oppnåelse. Tett oppfølging sikrer effektiv fremdrift med rask identifisering av hindringer og håndtering av disse

Lage driftsplan

Gode planer er kritisk viktig for gode resultat. Her er et enkelt og funksjonelt oppsett på hvordan lage gode planer for operativ drift. Tilstreber god synlighet og høy informasjonsverdi på byggeplass, brakke, fabrikk eller i kontorområde hvor den utførende produksjonen og verdiskapningen skjer

Status & bruk av fargekoding

Vi bruker fargekoder når vi skal følge opp planer og når vi skal følge opp mål. Betydningen av fargene rød-gul-grønn er i utgangspunktet kjent for alle og gjør det enkelt å kommunisere presist hva som er status. Her lærer du å bruke en litt utvidet fargeskala litt mer raffinert

Historien om tallene

I vurderinger og målinger brukes ofte tall-skala for å illustrere kvalitet. Da er det viktig at den som vurderer og det eller den som blir vurdert har sammenfallende forståelse av hva tallene i skalaen betyr. Intervallet i skalaen er fra «1» til «6» og betydningen av tallene er som fra skolen