Visjon

Enestående resultat gjennom mestring

Mange hevder at ledelse er vanskelig. Vi er så frimodige at vi påstår at ledelse ikke er vanskelig, men at mange ledere mangler modeller og verktøy for å møte utfordringene de står i. Vi har erfart at med tilgang på de riktige ressursene, og vilje til å lære, kan alle lykkes. Vår tilnærming til ledelse er pragmatisk og bygget på erfaring. Vi vet hva som virker, og hva som ofte svikter

Presentation meeting (1200x628)

Vår identitet

Våre kunder er nok av den klare oppfatning at det som skiller oss fra andre er at vi brenner for disiplinen i kommunikasjon og i gjennomføring; disiplin i etterlevelse, fra visjon til de daglige gjøremål

Fordi vi tror så dedikert på denne form for disiplin, så tror vi tilsvarende lite på at det er en leder sin oppgave å bruke tid og krefter på å motivere andre. Vi vil fremme et lederskap som legger til rette for at den enkelte skal kunne mestre og stadig mestre på høyere nivå

For oss er det å bry seg eller ville andre vel det samme som at vi som ledere gjør alt vi kan for at andre skal lykkes slik at bedriften lykkes. Så tror vi at det er det å lykkes på ulike arenaer som til slutt er den varige og robuste motivasjonskilden

I sum gir dette en lederfigur som setter det langsiktige foran det kortsiktige, men samtidig forstår at det er summen av de enkelte dagers suksess som fører oss mot visjonen. Den samme lederen forstår at hans egen suksess først og fremst er summen av medarbeidernes suksess. Det er rett og slett «multiplikasjonstabellen»! Slike ledere er ofte flittige, trygge og ydmyke og har lite behov for å fremme egen person

Bransjer

Vi har lang og bred erfaring som ledere eller rådgivere i mange bransjer

Menneskene bak

Erik Astad

Gründer / Leder

Et langt yrkesaktivt liv delt mellom å undervise på alle nivå fra vgs til universitet og være leder i ulike bransjer. Spesielt opptatt av at læring skal gi mestringseffekt, og at ledelse rettes mot å få medarbeiderne til å mestre stadig bedre slik at bedriften lykkes. Har i mer enn 25 år jobbet med mer enn 1000 ledere for å bidra til bedre resultat gjennom langsiktige læringsprogram

Arild Tore Aasland

Personlig trener

Arild er utdannet siviløkonom, og har vært en del av Raadvill siden starten i 2004. Har ledererfaring fra store og mindre bedrifter som avdelingsleder og administrerende direktør. Vært sentral i gjennomføringen av betydelige endringsprosesser

Per Kristian Nagell

Personlig trener

Mer enn 25 års erfaring fra en rekke lederstillinger. Igangsatt og ledet store prosjekter og omstillinger. Startet i Luftforsvaret som flyger og offiser med utdannelse fra Luftforsvarets Krigsskole. Har som leder brukt Cogno sine verktøy/modeller i etablering av effektiv lederkultur og har dermed selv opplevd resultatene av å trene ledere på alle nivå i bedriften

Begynn reisen mot bedre resultat

Skroll til toppen

Nytt Design

6 leksjoner

Start arbeidet med temaet tilbakemeldinger med dette kurset.

Forstå formålet med tilbakemeldinger på arbeidsplassen, hva du bør unngå, og hva du kan oppnå med ditt team. Etter å ha fullført kurset, vil du ha en solid grunnlag for å jobbe med de andre kursene innenfor dette temaet.