Du kan alltid bli en bedre leder

Ledelse er et fag; du må forstå og du må trene for å bli god

Cogno tilbyr modeller som hjelper deg å forstå og verktøy du kan trene på

Cogno – digitalt treningsstudio for ledere

Treningen starter der du er akkurat nå

Innholdet består av mer enn 50 kurs i ledelse og i kommunikasjon

Kursene kan gjennomføres enkeltvis eller som deler av større enheter som er «Tema», «Utfordrende situasjoner» og «Program»

Kursene legger til rette for flere ulike måter å arbeide på for å bygge forståelse og trene ferdighet

Et kurs består av en kort tekst, illustrasjon for utskrift, kort introduksjonsvideo, undervisningsvideo, quiz og test

Vi anbefaler at du starter arbeidet med et kurs ved å studere «metode» på menylinjen. Her finner du konkrete forslag for hvordan du kan arbeide for å nå læringsmålene dine

Utdrag

Hvem er cogno

Cogno hjelper til å utvikle ledere og organisasjoner på alle nivå

Vår tilnærming til ledelse er direkte, pragmatisk og bygget på erfaring. Vi vet hva som virker og hva som ofte svikter. Cogno har sitt opphav i Raadvill – et selskap som siden 2004 har hjulpet mange hundre ledere til å nå mål, løse utfordringer og utvikle sin organisasjon

Vi i Cogno har selv lang erfaring som ledere og vet derfor hva som skal til. Vi har klokketro på visjon og verdier, mål og plan som effektive og praktiske verktøy i hverdagen

Cogno skaper resultater

Effektiv trening for ledere

Enkelt å bruke

Treningsprogrammet er bygget for at du raskt kan navigere og finne det du behøver.

Når som helst, hvor som helst

Programmet er tilpasset nettlesere på de fleste flater.  Enkelt å bruke på arbeid, hjemme eller når du er på farten

Repetisjon

Effekten av læring øker med flere repetisjoner. Nye situasjoner og nye utfordringer gjør at vi ser nye sider av det samme stoffet neste gang vi møter det

Aktuelt

TRENINGEN STARTER DER DU ER AKKURAT NÅ

Hvor god er du som leder

Testen består av 25 utsagn eller kjennetegn på en god leder

Gi deg selv en score på hvert utsagn

Framstå som et positivt forbilde

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Aktivt bygge en tydelig bedriftskultur

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Bidra til et godt omdømme

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Lykkes med kontinuerlige forbedringer i teamet

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Vise tydelig null-toleranse for uetisk atferd

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Oversette overordnede mål og hensikter slik at teamet ditt forstår hva det betyr for dem

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Sikre at alle i teamet har eierskap til hva som skal leveres

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Gi tydelige tilbakemeldinger om hva som er forventet

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Utfordre teamet slik at de yter sitt beste

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Formulere og kommunisere riktige mål slik at alle forstår

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Samarbeide effektivt med andre enheter i bedriften

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Tett oppfølging av mål og planer

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Oppnå avtalte mål

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Korrigere og veilede når det oppstår avvik

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Evaluere framdrift og utførelse

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Bidra slik at den enkelte mestrer sine utfordringer bedre

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Gi anerkjennelse når det er fortjent

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Få teamet til å bruke tiden effektivt

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Arbeide bevisst for å nå visjonen

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Etterleve bedriften sine verdier

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Referere til visjon eller verdier for å bygge felles kultur

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Referere til konkrete mål og aktuelle planer i møter og diskusjoner

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Gi teamet og den enkelte retning og rom for å skape grunnlag for utvikling

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Snu negative prosesser til noe bedre

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Ville folk vel i vanskelige situasjoner

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Question 1 av 25

Hva tallene betyr

1   Ingen verdi

2   Lite verdi

3   Sum negativt. Svært varierende kvalitet

4   Sum positivt. Varierende kvalitet

5   Meget bra. Som forventet

6   Svært bra. Over forventning