Digitalt treningsstudio

Du kan alltid bli en bedre leder​

Ledelse er et fag; du må forstå og du må trene for å bli god

Nyheter

Tilbakemeldinger

Dette er et generelt «tema-kurs» som forteller om hva som er felles for de fleste typer tilbakemeldinger. Dette kan hjelpe oss å forstå hvordan vi selv og andre reagerer på ulike typer tilbakemeldinger, gitt på forskjellige arenaer, slik at vi lykkes med å tilpasse budskap til person og situasjon.
Skroll til toppen

Hvor god er du som leder

Testen består av 25 utsagn eller kjennetegn på en god leder

Gi deg selv en score på hvert utsagn

Framstå som et positivt forbilde

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Aktivt bygge en tydelig bedriftskultur

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Bidra til et godt omdømme

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Lykkes med kontinuerlige forbedringer i teamet

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Vise tydelig null-toleranse for uetisk atferd

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Oversette overordnede mål og hensikter slik at teamet ditt forstår hva det betyr for dem

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Sikre at alle i teamet har eierskap til hva som skal leveres

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Gi tydelige tilbakemeldinger om hva som er forventet

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Utfordre teamet slik at de yter sitt beste

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Formulere og kommunisere riktige mål slik at alle forstår

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Samarbeide effektivt med andre enheter i bedriften

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Tett oppfølging av mål og planer

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Oppnå avtalte mål

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Korrigere og veilede når det oppstår avvik

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Evaluere framdrift og utførelse

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Bidra slik at den enkelte mestrer sine utfordringer bedre

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Gi anerkjennelse når det er fortjent

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Få teamet til å bruke tiden effektivt

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Arbeide bevisst for å nå visjonen

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Etterleve bedriften sine verdier

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Referere til visjon eller verdier for å bygge felles kultur

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Referere til konkrete mål og aktuelle planer i møter og diskusjoner

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Gi teamet og den enkelte retning og rom for å skape grunnlag for utvikling

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Snu negative prosesser til noe bedre

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Ville folk vel i vanskelige situasjoner

Lite god
 
 
 
 
 
 
Svært god

Question 1 av 25

Hva tallene betyr

1   Ingen verdi

2   Lite verdi

3   Sum negativt. Svært varierende kvalitet

4   Sum positivt. Varierende kvalitet

5   Meget bra. Som forventet

6   Svært bra. Over forventning