Metode

Mestringsmål og Treningsmetoder

Cogno lærer deg å styre på resultat og veilede på prosess. Resultatene du oppnår som leder er feedback som gjør deg i stand til å evaluere og korrigere din retning.

Dette programmet presenterer ingen fasit på ledelse. Til det er det for mange variabler. Målet er at du skal kunne utvikle din kompetanse og trene på ferdigheter relevant for din situasjon

Mestringsmål

Modellen om mestringsmål tar utgangspunkt i at du har valgt en aktivitet som du ønsker eller er pålagt å ha et kvalitativt forhold til. Aktiviteten kan være etterlevelse av en prosedyre, gjennomføring av medarbeidersamtale eller å lede møter for å nevne noen eksempler

Hvor godt du mestrer en aktivitet har avgjørende betydning for hvilke resultat du oppnår, men mange har et naivt forhold til denne erkjennelsen og gjør ikke det som er nødvendig for å mestre på et nivå som igjen gir ønsket resultat

En vanlig misforståelse er at vi kan forvente gode resultat bare vi har «forstått» hvordan en aktivitet skal gjennomføres. Effekten av kun å ha forstått er beskjeden og går raskt mot null dersom forståelsen ikke repeteres eller følges opp med handling.

Modellen påstår at det først er når du har tatt et aktivt eierskap og forstår hvordan du skal bruke en aktivitet der du er (narrativ forståelse) og faktisk begynner med regulær bruk at du kan bli virkelig god om du bestemmer deg for det

Det er hvor du legger mestringsmålene som bestemmer hvordan treningen bør foregå

Grafen viser ulike nivåer av etterlevelse og hvilken effekt de ulike nivå mest sannsynlig gir

Start video

Treningsmetoder

Modellen «treningsmetoder» er et veiledende forslag til en del aktiviteter som er relevante å bruke for å oppnå høy effekt med utgangspunkt i en digital læringsplattform. Ved å velge ut og sette sammen aktiviteter i et tilpasset opplegg kan dette bli en god plan og gjerne med tillegg av andre aktiviteter som ikke er nevnt her

Oversikten viser kun et utvalg av metoder eller aktiviteter som kan brukes i forhold til de forskjellige mestringsmålene, og mange andre kan selvsagt brukes med hell. Likevel er de foreslåtte aktivitetene opp til nivå «3/Forstått» ganske spesifikke og anbefales

Det er noen ulike aktiviteter for de ulike mestringsintervallene, men det er også aktiviteter som anbefales for alle nivå som for eksempel det å repetere

I Cogno-portalen benyttes 2 ulike kvalitetsskalaer

Tallene brukes kun i forhold til modellen «Transformasjon/mestringsmål» og er en blanding av grad av etterlevelse og kvalitet på etterlevelsen 

Brukes på alle Tester og er en ren kvalitets-skala der hvert av tallene er beskrevet i hver test slik at det ikke skal være tvil om betydningen av tallene

Skroll til toppen