Utfordrende situasjoner

En situasjon oppleves som utfordrende fordi vi ikke uten videre forstår hva vi skal gjøre eller hva som er riktig å gjøre. Det finnes ikke uten videre en «fasit», og det nytter ikke å gjenta en type atferd bare fordi vi har lykkes med det tidligere. Mange forhold er sammensatte og kan kreve en tilnærming der vi bruker ulike modeller for å forstå og ulike teknikker for å kunne bidra til noe positivt

Under hver overskrift har vi samlet noen få enkeltkurs som ikke på noen måte er direkte svar på den utfordrende situasjonen du kanskje befinner deg i. Likevel mener vi at enkeltkursene er relevante hjelpemidler som kan gi deg et godt fundament for å finne veien videre

Skroll til toppen