Når ikke fram til alle

Spørreteknikk

Det er mange måter å stille spørsmål på, og det er enda flere måter å si ting på som har samme virkning som et spørsmål. Det er ved å spørre at du har mulighet til å få tak i den informasjon som akkurat du trenger for å forstå og komme videre. Gode spørsmål fører ofte …

Spørreteknikk Les mer »

Bekreftelse & konklusjon

Her lærer du å sikre deg at du virkelig forstår hva saken dreier seg om før du trekker konklusjonen din. I bekreftelsen tøyer og strekker vi og utfordrer antakelsen om at vi forstår hverandre godt nok til at det finnes trygg grunn for å gå videre. Når vi siden skal handle med grunnlag i konklusjonen, …

Bekreftelse & konklusjon Les mer »

Identifikasjon i samtale

Her kan du lære hvordan du i samtaler kan lykkes bedre med å få tak i ny informasjon; viktige opplysninger som enten ikke er kjent eller som heller ikke er bevisste hos noen av partene. Det er bra om du allerede har vært gjennom lytte – og spørreteknikker før du tar fatt i dette temaet

Skroll til toppen