Praktisk kommunikasjon

Video: Presentasjonsteknikk

Å lykkes med en presentasjon betyr at du klarer å skape så mye oppmerksomhet at de som lytter får lyst til å høre mer på deg og ditt budskap I videoen får du hjelp til å bli tydelig på hvordan du skal formidle budskapet slik at det blir forstått og opplevd som interessant

Video: Bestilling

En leveranse blir sjelden bedre enn kvaliteten på bestillingen. Det er enkelt å skylde på den som leverer når du ikke er fornøyd med det du mottar, men det blir for enkelt og fører ikke noe sted hen. Her er oppskriften på hvordan du oftere kan lykkes med å få det slik du ønsker og …

Video: Bestilling Les mer »

Video: Konfrontasjonsteknikk

Noen ganger er det slik at folk sier eller gjør ting som er direkte uønsket. Da er det ofte slik at du rett og slett vil at dette skal opphøre; det skal ikke gjenta seg Mange er usikre på hvordan de skal få vedkommende til å endre sin egen atferd i så absolutt forstand og …

Video: Konfrontasjonsteknikk Les mer »

Video: Anerkjennelse

Det er en vanlig oppfatning at det stort sett er en glede å gi anerkjennelse. Utfordringen er å gi anerkjennelse på en måte slik at anerkjennelsen gir en positiv opplevelse for den andre parten og slik sett øker motivasjonen. Her er «kokeboken» for å få det til

Video: Veiledning ved instruksjon

Veiledning skjer gjerne som refleksjon eller som instruksjon. Det er ulike krav til ulike former for veiledning, men hensikten er lik; å sette noen i stand til å mestre bedre. Instruksjon er kanskje en mer «direkte» måte og veilede på opp mot en synliggjort beste praksis

Skroll til toppen