Visjon & verdier

Fariseer-modellen

Verdiene er ment å skulle være praktiske verktøy når vi blir utfordret og må gjøre valg. Det finnes knapt noen fasit på hva en bestemt verdi generelt betyr. For at verdier skal ha praktisk nytte må de tolkes inn i den sammenhengen de opptrer. Hva som er en «riktig» tolking bestemmes av om denne tolkingen …

Fariseer-modellen Les mer »

Den smale sti

De fleste bedrifter har en visjon og noen verdier. Svært få bruker visjonen eller verdiene til noe praktisk fornuftig og får derfor lite eller ikke noe igjen for å ha disse. For å kunne nå visjonen må vi i det daglige oppføre oss i tråd med verdiene våre – å oppføre seg betyr å vise …

Den smale sti Les mer »

Suksessmodellen

De fleste har nok et ønske om å gjøre suksess på en eller annen måte, og mange får til mye. Men å lykkes om og om igjen samtidig som du stadig blir bedre og bedre er det bare noen få som får til over tid. Kortsiktig må vi ha gode mål og gode planer og …

Suksessmodellen Les mer »

Totalmodell for ledelse

Enkel illustrasjon av hvordan visjon, verdier og viktige leder-oppgaver henger sammen i en helhet. I tillegg er det lagt inn noen få tema som er gjengangere i de fleste diskusjoner om hva ledelse faktisk dreier seg om 

Skroll til toppen