Kurs

Medietrening

Et kurs som gir deg økt forståelse og innsikt i møte med media, og som gjennom trening og evaluering av ulike intervjusituasjoner sikrer at budskapet blir forstått og fremstår som troverdig.

Cases

Eksempler på praktisk bruk av modeller og verktøy

Re-set

Gjenopprette status ved tabbe

Følge opp strategi

Å ha laget strategier, men unnlate å følge dem opp, gir liten eller ingen effekt. Her bruker vi strukturen fra å «lage strategi» til å vise en metodikk for systematisk å sikre at virksomheten følger egne strategier i det daglige

Lage strategi

Gjennomgang av strategi-prosessen steg for steg i rekkefølge; «fremtiden», «ønsket fremtidig posisjon», «gjennomføring av analyser», «valg av strategier» og «lage mål & plan»

Målmatrise

Et skjematisk oppsett som setter mål & plan inn den riktige sammenheng og gjør det enkelt å følge opp, korrigere og rapportere. Like egnet for å lage som til å følge opp mål & plan. Selve ryggraden i alle virksomheter og på alle nivå fra selskap til individ

Følge opp driftsplan

Instruktiv oppskrift for hvordan driftsplaner kan følges opp for å sikre etterlevelse av hver enkelt aktivitet i planen og felles fokus på mål-oppnåelse. Tett oppfølging sikrer effektiv fremdrift med rask identifisering av hindringer og håndtering av disse

Lage driftsplan

Gode planer er kritisk viktig for gode resultat. Her er et enkelt og funksjonelt oppsett på hvordan lage gode planer for operativ drift. Tilstreber god synlighet og høy informasjonsverdi på byggeplass, brakke, fabrikk eller i kontorområde hvor den utførende produksjonen og verdiskapningen skjer

Effektive team

I de fleste bedrifter skapes resultatene av flere mennesker sammen i team. Individuell kompetanse og evne til å arbeide sammen er avgjørende. Det er lett å forstå at om du vil krysse Nordsjøen i robåt på vinterstid, så har du ikke råd til at 1 av 4 roere ikke er så god til å ro. …

Effektive team Les mer »

Effektive møter

Vi bruker svært mye tid til akkurat møter. Samtidig sier svært mange at utbyttet fra møtene er middels eller lavt. Mange opplever møter uten verdi over hodet. «Effektive møter» er en oppskrift på hvordan møtene gir utbytte som forventet 

Lytteteknikk

Vi skiller mellom aktiv og passiv lytting. Og det er flere måter å opptre aktivt på. Virkelig «å høre etter» krever mye av oppmerksomheten vår, og her får du oppskriften på effektiv lytting og større utbytte av å høre andre snakke

Spørreteknikk

Det er mange måter å stille spørsmål på, og det er enda flere måter å si ting på som har samme virkning som et spørsmål. Det er ved å spørre at du har mulighet til å få tak i den informasjon som akkurat du trenger for å forstå og komme videre. Gode spørsmål fører ofte …

Spørreteknikk Les mer »

Lytte & spørreteknikk

De fleste har et nokså ubevisst forhold til det å lytte eller å spørre. Vi lytter eller spør; og ferdig med det. Her finner du beskrivelse av mange og enkle teknikker for å øke ditt eget utbytte av nærmest all personlig kommunikasjon

Eksternt og internt fokus

Å være eksternt fokusert betyr at vi leter og finner årsakene til et eller annet utenfor oss selv; «det var ikke min skyld», «rammebetingelense er ikke gode», «alle må jo se at..» osv. For å få gjort en forskjell er det viktig at vi klarer å tenke og opptre med et overveiende internt fokus. Da …

Eksternt og internt fokus Les mer »

Livskrigen

I «livs-krigen« er det 3 fronter; «hjem», «fritid» og «jobb». I modellen er det spesielt fokus på at de fleste av oss er i stand til å mestre at det går dårlig lenge på en «front», men at vi i mye mindre grad tåler at det blir en «fler-fronts-krig». Derfor må vi lage oss strategier …

Livskrigen Les mer »

Grensesnitt

Grense-snitt betyr egentlig «ansikt – til ansikt», og vi bruker det til å synliggjøre hva som ligger i møtet mellom ulike parter. Et eksempel på grensesnitt kan være «leder/medarbeider». Ett annet kan være «leverandør/kunde». Hva som foregår eller bør foregå i grensesnittet er som oftest bestemt i form av en kontrakt, en avtale eller en …

Grensesnitt Les mer »

Kontinuerlig utvikling

Alt som skjer i en organisasjon kan deles i størrelsene drift, forvaltning og utvikling. For at «Kontinuerlig utvikling» skal gi mening er det viktig å forstå dynamikken mellom disse tre størrelsene og hva utvikling spesielt rettes mot og hva som er motivet med utvikling

Transformasjon

For å lykkes med utvikling må det skje en faktisk endring av atferd. For å komme bedriften sine ambisjoner i møte og nå bedriften sine mål, så må planer, prosedyrer og metoder etterleves ; det nytter lite å vite om, forstå eller være i stand til å utføre alene Mye av forklaringen til at implementering …

Transformasjon Les mer »

Hva skal vi endre?

Noe er enkelt og andre ting er vanskeligere å endre. At vi velger de riktige størrelsene å jobbe med og unngår å engasjere oss i risikofylte tilnærminger er avgjørende for å lykkes som effektive ledere. Det er effektivt å så godt som «risiko-fritt» å endre på kunnskap og atferd, og derfor fokuserer vi på disse …

Hva skal vi endre? Les mer »

Skroll til toppen